Da li će biti ljubomore među ženama u Džennetu?

Da li će biti ljubomore među ženama u Džennetu?

Pitanje: Da li će žene u Džennetu biti ljubomorne jedna na drugu, kao na ovome svijetu? Odgovor: Kolika je razlika između Dženneta i ovog pro

Kako se povećava sadaka tako se povećava i nafaka
Ovaj ajet iz Kur’ana će vam pomoći protiv tuge i zabrinutosti
Ibadet na drugi način – buduće majke i dojilje u ramazanu

Pitanje:

Da li će žene u Džennetu biti ljubomorne jedna na drugu, kao na ovome svijetu?

Odgovor:

Kolika je razlika između Dženneta i ovog prolaznog svijeta, tolika je razlika između njihovih stanovnika i osobina koje će imati.

Ljubomora žene na svoje inoće svojstvo je eksplicitno dunjalučkim ženama; među rajskim ljepoticama (hurijama) neće biti te ljubomore.

Uzvišeni kaže: “I Mi ćemo zlobu iz grudi njihovih odstraniti…” U drugom ajetu stoji: “Njima pripada Kuća mira…”

Ovi ajeti ukazuju da stanovnici Dženneta neće osjećati bilo kakvu vrstu uznemiravanja, u protivnom Džennet se ne bi nazivao Kućom mira i spasa.

U vjerodostojnom hadisu, po ocjeni šejha Albanija, navedeno je da će čovjek u jednom danu imati kontakt sa stotinu djevica. (Taberani)

I pored toga, one neće osjetiti nimalo ljubomore jedna prema drugoj.

Opisujući karakter džennetlija, u hadisu koji su zabilježili Buharija i Muslim, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je sljedeće:

“Među njima neće biti razlike ni mržnje, njihova će srca biti kao srce jednog čovjeka.” A Allah najbolje zna.

n-um.com

Podijeli