Kratka dova o preokretanju srca koju je često učio naš Poslanik, s.a.v.s?

Kratka dova o preokretanju srca koju je često učio naš Poslanik, s.a.v.s?

PITANJE: Da li biste mogli da mi napišete dovu o preokretanju srca koju je često učio naš Poslanik, s.a.v.s.? Također, želio bih vas pitati i o duh

Tajanstvene ličnosti iz Kur'ana: Čovjek koji je poznavao Allahovo najveće ime
Ne valja se ismijavati sa koronavirusom. Hadis koji govori da će zadesiti siromaštvo onog ko se ismijava sa nevoljama (koronavirusom)
Poruka onima koji žele osigurati budućnost svojoj djeci

PITANJE: Da li biste mogli da mi napišete dovu o preokretanju srca koju je često učio naš Poslanik, s.a.v.s.?

Također, želio bih vas pitati i o duha-namazu, da li se može klanjati u kući, tj. čekati da izađe sunce i klanjati dva rekata, i da li se klanja isto kao sabahski sunnet?

ODGOVOR: Što se tiče dove o preokretanju srca kojom je Allahov Poslanik molio, ona glasi:

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

Transkripcija:

“Ja mukallibel-kulubi sebbit kalbi ‘ala dinike.’’

Prijevod: ‘’O Ti koji preokrećeš srca, učvrsti moje srce u Svojoj vjeri.’’

Što se tiče klanjanja duha-namaz kod kuće, nema nikakve zapreke da čovjek kod kuće, nakon izlaska sunca i njegovog podizanja na horizontu (dakle, nekih 15–20 minuta nakon izlaska) klanja dva rekata duha-namaza, a klanjaju se identično sabahskim sunnetima, na svakom rekatu uči se Fatiha i po jedna sura.

A Allah najbolje zna!

Odgovorio: Elvedin Pezić, prof.

Podijeli