Koga Allah voli?

Koga Allah voli?

Od svih ljubavi u našem životu, najvažnija je ljubav našeg Gospodara. On je Taj Koga najviše volimo, a istovremeno se nadamo Njegovoj ljubavi. U Kur’a

MOGU LI ZA KURBAN-BAJRAM DA ISPEČEM OVCU I PODIJELIM JE?
Ne valja se ismijavati sa koronavirusom. Hadis koji govori da će zadesiti siromaštvo onog ko se ismijava sa nevoljama (koronavirusom)
Da li je postupio ispravno? Odrekao se Hadža kako bi svom selu obezbijedio rasvjetu

Od svih ljubavi u našem životu, najvažnija je ljubav našeg Gospodara. On je Taj Koga najviše volimo, a istovremeno se nadamo Njegovoj ljubavi. U Kur’anu Allah na nekoliko mjesta spominje koga to On Uzvišeni voli, pa pogledajmo zajedno.

  1. Allah voli one koji se često kaju

Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste.“ (El-Bekare, 222)
_________________________________

  1. Allah voli one koji se uzdaju u Njega

„…A kada se odlučiš, onda se pouzdaj u Allaha, jer Allah zaista voli one koji se uzdaju u Njega.“ (Ali Imran, 159)
_________________________________

  1. Allah voli pravedne, pravične

Oni mnogo laži slušaju i rado ono što je zabranjeno jedu; pa ako ti dođu, ti im presudi ili se okreni od njih; ako se okreneš od njih, oni ti ne mogu nimalo nauditi. A ako im budeš sudio, sudi im pravo jer Allah voli pravedne.“ (El Ma’ide, 42)

Allah vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone – Allah, zaista, voli one koji su pravični.“ (El Mumtehine, 8)
__________________________________

  1. Allah voli onoga ko se kloni grijeha

Samo onoga ko obavezu svoju ispuni i grijeha se kloni Allah voli.“ (Ali Imran, 3)
________________________________

  1. Allah voli one koji dobra djela čine

…za one koji, i kad su u obilju i kad su u oskudici, udjeljuju, koji srdžbu savlađuju i ljudima praštaju – a Allah voli one koji dobra djela čine…“ (Ali Imran, 134)

I imetak na Allahovom putu žrtvujte, i sami sebe u propast ne dovodite, i dobro činite – Allah, zaista, voli one koji dobra djela čine.“ (El Bekare, 195)
________________________________

  1. Allah voli one koji se mnogo čiste

Džamija čiji su temelji, već od prvoga dana, postavljeni na strahu od Allaha zaista više zaslužuje da u njoj obavljaš molitvu. U njoj su ljudi koji se vole često prati, a Allah voli one koji se mnogo čiste.“ (Et Tevba, 108)

Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: “Zaista, kada Allah zavoli jednog Svog roba, pozove Džibrila i kaže: ‘O Džibrile, Ja volim toga i toga pa ga i ti voli.’ Džibril ga zavoli, a zatim pozove stanovnike nebesa i kaže: ‘Zaista Allah voli toga i toga, pa ga i vi volite.’ Zavole ga stanovnici nebesa, pa se ova riječ o njemu proširi na Zemlji.“

Allahova ljubav se postiže pokornošću Njemu i Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, a o tome smo obaviješteni sljedećim Kur’anskim ajetom: “Reci: Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti – a Allah prašta i samilostan je.” (Ali Imran, 31)

Podijeli