OVO IMAMO ZAJEDNIČKO SA ŠVICARSKOM KADA JE U PITANJU ZDRAVSTVO

OVO IMAMO ZAJEDNIČKO SA ŠVICARSKOM KADA JE U PITANJU ZDRAVSTVO

Pandemija korona virusa je dodatan izazov za zdravstvo s kojim se još uvijek naša zdravstva teško bore. Bosna i Hercegovina je, pored Švicarske, je

Preporuči

Pandemija korona virusa je dodatan izazov za zdravstvo s kojim se još uvijek naša zdravstva teško bore.

Bosna i Hercegovina je, pored Švicarske, jedina država u Europi i jedna od rijetkih država svijeta koja nema državno ministarstvo zdravstva.

Zbog toga BiH ima 13 ministarstava zdravstva: jedno u FBIH, jedno u RS, jedno u Brčko Distrikt, i po jedno u svakom od deset kantona u FBIH.

secretsof.world


Preporuči

COMMENTS