EVO KOLIKO JE MLADIH NAPUSTILO BIH U POSLJEDNJIH PET GODINA

EVO KOLIKO JE MLADIH NAPUSTILO BIH U POSLJEDNJIH PET GODINA

Vlast još nije donijela odluku kako zadržati svoje građane da ne odlaze Prema podacima nevladine organizacije Unija za održivi povratak i integraci

Preporuči

Vlast još nije donijela odluku kako zadržati svoje građane da ne odlaze

Prema podacima nevladine organizacije Unija za održivi povratak i integracija u BiH, ovu državu je za posljednjih pet godina napustilo više od

190.000 građana, među kojima je većina, mladih, obrazovanih, radno sposobnih osoba.

Vlast još nije donijela odluku kako zadržati svoje građane da ne odlaze, a mediji i mladi sada su počeli i putem dokumentarnih filmova apelovati na ovaj problem.

secretsof.world


Preporuči

COMMENTS