NAJBOLJA DOVA JE NA DAN AREFATA: PROUČITE JE SAD U ČEVRTAK, PODIJELITE OVO NEKA SE I DRUGI OKORISTE

NAJBOLJA DOVA JE NA DAN AREFATA: PROUČITE JE SAD U ČEVRTAK, PODIJELITE OVO NEKA SE I DRUGI OKORISTE

Uči se po izlasku Sunca na dan Arefata... Allahu, uistinu, pripada svaka hvala, Njega hvalimo, od Njega pomoć i oprost tražimo. Utječemo se Allahu

Preporuči

Uči se po izlasku Sunca na dan Arefata…

Allahu, uistinu, pripada svaka hvala, Njega hvalimo, od Njega pomoć i oprost tražimo. Utječemo se Allahu od zla naših duša i naših loših djela. Koga Allah uputi, nema nikog ko ga može na stranputicu okrenuti, a koga učini u zabludi, njemu nema upućivača.

Po izlasku Sunca na dan Arefata hadžije sa Mine kreću ka Arefatu. Od sunneta je da se dođe na Arefat do Podne namaza te da Imam ili neko od učenih ljudi održi Hutbu ili predavanje a koja je u skladu sa vremenom i prostorom te tom prilikom pojašnjava hadžijama obrede toga dana i dana koji su poslije.

Također pozvat će ljude na bogobojaznost i pridržavanje Kur’ana i Sunneta Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Nakon ovoga predavanja ili hutbe klanjat će Podne i Ikindiju skraćeno i spojeno u podnevskom vremenu sa jednim Ezanom i dva Ikameta . Potom će hadžije da stanu na Arefat a cijeli Arefat je mjesto za dovu i ibadet, te će da dove šta žele od dunjalučki i ahiretski blagodati i dobara. Lijepo je da se tokom dove okrenu ka Kibli i ”Brdu Milosti”, ukoliko je to moguće a potom će stati i doviti u stanju u kome se nalaze! Tokom dove će da podignu ruke i da budu skrušeni u dovi te će da dove ili uče Kur’an ili da donose Telbiju, a od sunneta je da povećaju broj izgovora:

„LA ILAHE ILLALLAHU VAHDEHU LA ŠERIKE LEH LEHU-L-MULKU VE LEHU-L-HAMDU JUHJI VE JUMITU VE HUVE ‘ALA KULLI ŠEJ’IN KADIR.“

Prijevod dove:

„Nema Boga osim Jednog i Jedinog Allaha, Kojem nema niko ravan! Njemu pripada svavlast i sva slava oživljava i usmrcuje i On je svemoguci!”

Sve ovo navedeno preneseno je od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ispravnim putem i zabilježeno u vjerodostojnim zbirkama hadisa. Kazao je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem:

“Najbolja dova je dova na dan Arefata, a najbolje što sam rekao ja i poslanici prijeme mene jeste: „LA ILAHE ILLALLAHU VAHDEHU LA ŠERIKE LEH LEHU-L-MULKU VE LEHU-L-HAMDU JUHJI VE JUMITU VE HUVE ‘ALA KULLI ŠEJ’IN KADIR.“

Prijevod dove: „Nema Boga osim Jednog i Jedinog Allaha, Kojem nema niko ravan! Njemu pripada sva vlast i sva slava, oživljava i usmrcuje i On je svemoguci! ”


Preporuči

COMMENTS