Da li znate da Sunce svaki put kada zađe, ide pred Allaha dž.š. zbog dva razloga?

Da li znate da Sunce svaki put kada zađe, ide pred Allaha dž.š. zbog dva razloga?

Hadis koji govori o predznaku Sudnjeg dana: Ebu Zerr (radiallahu `anhu) kaže: “Pitao me je Poslanik (sallallahu `alejhi ve sellem): “Znaš li

Oplemenjivanje dječijeg karaktera u ramazanu
Kad je Allah na nas ljubomoran?
NE KVARI ABDEST MNOGO STVARI SAMO OVE ČETIRI

Hadis koji govori o predznaku Sudnjeg dana:

Ebu Zerr (radiallahu `anhu) kaže: “Pitao me je Poslanik (sallallahu `alejhi ve sellem): “Znaš li gdje sunce ide kad zađe?” Ja rekoh: “Ne znam.” On reče: “Ono putuje dok se ne pokloni pred Allahovim Aršom, i onda traži dozvolu da ponovo izađe na Istoku. Ali doći će vrijeme kad će mu se reći: “Idi nazad odakle si i došlo.” To će biti vrijeme kada,”Neće vrijediti čovjeku da vjeruje u njih tada, ako prije nije vjerovao niti postigao pobožnost kroz svoju vjeru” (Buhari).

Amr ibn Dzarir kaže: “Tri Muslimana su sjedili sa Mervanom u Medini, i čuli ga da je rekao, dok je govorio o znakovima Smaka svijeta, da će prvi od njih biti pojava Dedždžala.Onda su ta trojica otišli kod Abdullaha ibn Amra i rekli mu šta su čuli od Mervana o Smaku svijeta. Abdullah im reče: “Mervan vam nije rekao mnogo. Ja sam zapamtio Hadis o tome koji sam čuo od Poslanik (sallallahu `alejhi ve sellem): “Prvi od znakova će biti izlazak sunca sa Zapada, i pojava Zvijeri iz zemlje. Koji god se pojavi prvi, drugi će odmah usljediti.”Onda je Abdullah (radiallahu `anhu), koji je bio vrlo učevan, rekao: “Ja mislim da će prvo sunce izaći sa Zapada

Svaki put kad ono zađe, ide pred Allahov Arš i pokloni se tamo, pa onda traži dozvolu da ponovo izađe. Vrijeme će doći kada će tri puta tražiti dozvolu i neće dobiti odgovora, i kad već dobar dio noći prodje ono će uvidjeti da neće moći na vrijeme izići, pa će onda reći: “O Moj Gospodaru, koliko daleko je mjesto izlaska od mene! Šta da radim za ljude sada?”

Onda će tražiti dozvolu da se vrati nazad, i bit će mu rečeno: “Izađi odatle gdje si sada.”, i tako će ono izaći sa Zapada..”Onda je Abdullah (radiallahu `anhu) proučio Ajet: “Neće biti koristi čovjeku da povjeruje u njih tada, ako prije nije vjerovao niti postigao pobožnost kroz svoju vjeru.” (Ahmed)

IslamBosna.ba

Podijeli