Da li će građani BiH zaista plaćati porez na poklone iz dijaspore? Postoji jedna caka koja mijenja sve!

Da li će građani BiH zaista plaćati porez na poklone iz dijaspore? Postoji jedna caka koja mijenja sve!

Dijaspora je u BiH tokom prošle godine poslala 2,6 milijardi maraka. Tim novcem su građani BiH plaćali tekuće obaveze, kupovali odjeću, hranu, plaćal

Upozorenje ambasadora BiH u Norveškoj: Izgubit ćemo dijasporu ako država ne reaguje!
Gdje je najmnogobrojnija bh. dijaspora, a gdje se najviše zarađuje:
Interesuje li vas statistika naših ljudi u dijaspori, koliko zarađuju, i kako su se snašli:

Dijaspora je u BiH tokom prošle godine poslala 2,6 milijardi maraka.

Tim novcem su građani BiH plaćali tekuće obaveze, kupovali odjeću, hranu, plaćali režije i tržište je obogaćeno za devize pristigle iz inostranstva. Iako već godinama postoji zakon prema kojem bi se na doznake dijaspore koje su u osnovi poklon u novcu trebao plaćati porez ukoliko se radi o prilivima iznad određenog iznosa, vlasti su “žmirile” na strogu primjenu zakona zbog socijalne osjetljivosti ovog pitanja.

Nedavni potez Porezne uprave FBiH kojim počinje aktivnije djelovanje na polju oporezivanja prihoda iz inostranstva, a prvo počinje od freelancera, uzbunio je građane koji primaju novac od rodbine iz inostranstva.

Kantonalni propisi

Iako je Porezna uprava FBiH pozvala građane koji ostvaruju prihod iz inostranstva, između ostalog i po osnovu poklona u novcu, oporezivanje ove vrste prihoda je propisano kantonalnim zakonima o porezu na promet nekretnina i porezu na nasljeđe i poklon.

U slučaju Kantona Sarajevo, trenutno se na pojedinačne poklone vrijedne do 2.000 KM ne plaća porez, ali se na pojedinačne poklone iznad te vrijednosti plaća porez od 10 posto. Ista stopa je naprimjer i u Unsko-sanskom kantonu, dok je u Tuzlanskom kantonu porezna stopa od 3 posto od porezne osnovice do trećeg nasljednog reda. U svakom slučaju porezne stope i granice do kojih se ne plaća porez treba provjeriti u lokalnim uredima Porezne uprave FBiH, a svakako treba provjeriti i da li će doći do izmjena zakonskih propisa.

Porez u KS

U slučaju Kantona Sarajevo, iz kantonalnog Ministarstva finansija su nam potvrdili da će uskoro u Službenom listu biti objavljen novi Zakon o porezu na promet nekretnina i porezu na nasljeđe i poklone, a koji će se primjenjivati od 1. januara 2020. godine.

– Podići će se stopa neoporezivog iznosa pojedinačne vrijednosti poklona sa 2.000 KM na 5.000 KM. Za poklone vrijednije od 5.000 KM plaćat će se porez od 10 posto – kazala nam je Zejna Avdić, sekretar ministarstva.

Ističe da treba postojati ugovor o poklonu između onog koji šalje i onog koji prima novac koji se treba odnijeti i u Poreznu upravu FBiH.

S obzirom na to da se neće oporezivati iznosi poklona do 5.000 KM, jasno je da građani koji primaju iznose ispod ovog limita ne moraju brinuti o plaćanju poreza. Jedino što im treba je ugovor o poklonu za svaku od pojedinačnih uplata, a za što je najbolje da se obrate advokatu ili notaru. Granica od 5.000 KM se odnosi na pojedinačne poklone, a ne na ukupni godišnji priliv novca po ovom osnovu.

Ukoliko građanin primi pojedinačni iznos veći od 5.000 KM, onda treba da popunjavanjem obrasca AMS-1035 te uplatom naznačenih poreza i doprinosa riješi pitanje poreza.

U svakom slučaju da bi izbjegi neugodna pitanja poreznika, građani treba ili da imaju ugovor o poklonu ili da plate porez ako je poklon vrijedniji od 5.000 KM. U suprotnom riskiraju kazne od 300 KM do 3.000 KM.

faktor.ba

Podijeli