Ramazan je dašak Allahove milosti

Ramazan je dašak Allahove milosti

Allahova milost je velika! Praksa Allahovog Poslanika, s.a.v.s., bila je da obraduje ashabe dolaskom mubarek mjeseca ramazana. To potvrđuje i hadis

“VIDJET ĆEŠ ČUDO SVOJIM OČIMA” – DOVA ZA IZLAZ IZ SVAKE SITUACIJE
DOKTOR SE IZNENADIO S ONIM ŠTO JE PRONAŠAO U KUR’ANU A POSLIJE TOGA PREŠAO NA ISLAM
DVA REKATA KOJA ĆE PROMIJENITI VAŠ ŽIVOT

Allahova milost je velika!

Praksa Allahovog Poslanika, s.a.v.s., bila je da obraduje ashabe dolaskom mubarek mjeseca ramazana. To potvrđuje i hadis od Ebu Hurejre, r.a., u kojem je Allahov Poslanik, s.a.v.s., uoči ramazana, rekao ashabima: ”Došao vam je blagoslovljeni mjesec u kojem vam je Allah naredio post, u njemu se otvaraju kapije Dženneta, a zatvaraju vrata Džehennema, u njemu se okivaju šejtani, u njemu je noć vrjednija od hiljadu mjeseci. Kome bude uskraćeno dobro mjeseca ramazana, uskraćeno mu je svako dobro.” (Ahmed i En-Nesai)

Imam Ibn Redžeb, rekao je: ”Ovaj hadis je osnova za čestitanje dolaska mjeseca ramazana.”
A kako da muslimani ne čestitaju jedni drugima otvaranje svih osam džennetskih kapija, kako ne obradovati grješnike zatvaranjem džehennemskih kapija, kako ne obradovati ljude koji žele da se očiste od grijeha i sačuvaju šejtanskog zavođenja, okivanjem šejtana u mjesecu ramazanu?!”

Odlike mjeseca ramazana
Odlike mubarek mjeseca ramazana su mnogobrojne, a mi ćemo spomenuti samo neke od njih:
– Ramazan je jedini mjesec koji je imenom spomenut u Kur'anu, kao što dolazi u 185. ajetu sure El-Bekara.
– Ramazan je mjesec u kojem je objavljen Kur'an.
– Allah je, kako dolazi u hadisu, spomenuo mjesec ramazan uz Svoje ime: ”Za svako dobro djelo nagrada je deset do sedamdeset sevaba”, a Allah kaže: ”Osim posta, On je Moj i Ja za njega nagrađujem…” (Buharija, Muslim)

Sufjan ibn Ujejne rekao je: ”Ovo je najveličanstveniji hadis, jer kada dođe Sudnji dan, Allah će vršiti obračun Svome robu i uzimat će se od njegovih dobrih djela da bi se namirio zulum koji je drugima učinio, dok ne ostane post, i post je taj koji će ga uvesti u Džennet.”
– ”Postač ima dvije radosti: radost prilikom iftara i radost prilikom susreta sa Allahom na Sudnjem danu.” (Buharija i Muslim) Na Sudnjem danu radovat će se svaki postač kad vidi pohranjen svoj post kao dobro djelo kod Allaha, a tada će mu dobra djela biti najpotrebnija.
– ”Zadah iz usta postača ljepši je od mirisa miska.” (Buharija i Muslim)
– U ramazanu je svih osam džennetskih kapija otvoreno.
– Post i Kur'an će se zauzimati za vjernike na Sudnjem danu.

Ramazan je jedan od najvećih uzroka optimizma, jer Milostivi Allah, Koji u ramazanu otvara vrata magfireta i oprosta najvećim grješnicima, jedini posjeduje ključeve svega: olakšavanja tegobe, pobjede, sreće, zdravlja, općeg dobra.
Allah u ramazanu obilno spušta Svoju milost i oprost, a to je ahiretska poputnina, pa kako da od Njega ne tražimo i kako da se ne nadamo da će nam otvoriti kapije i dunjalučke opskrbe i blagodati.

Ramazan je dašak Allahove milosti, on je mjesec duhovnog uzdizanja i preporoda, mjesec tevbe i vraćanja Allahu, mjesec u kojem nas Allah poziva da Mu se približimo postom i ostalim ibadetima i dobrim djelima, kako bismo stekli Njegovo zadovoljstvo i postali bolji ljudi.
Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Činite dobro cijelog života i tražite iz Allahovih riznica, jer Allah ima riznice milosti kojima obasipa koga hoće od robova Svojih. (Tj. stalno ibadet činite i tražite, možda vas u datom trenutku stigne dašak Allahove milosti). Molite Allaha da vam pokrije sramote i strah zamijeni sigurnošću.” (Et-Taberani, Silsila es-sahiha, 1890.)

preporod.com

Podijeli