Ramazan je dašak Allahove milosti

Ramazan je dašak Allahove milosti

Allahova milost je velika! Praksa Allahovog Poslanika, s.a.v.s., bila je da obraduje ashabe dolaskom mubarek mjeseca ramazana. To potvrđuje i hadis

KAKO DA IZGOVORITE LA ILLAHE ILLALLAH NA SAMRTI?
DŽENNETLIJE ĆE PETKOM IĆI U POSJETU ALLAHU, S.V.T.
MOGU LI ZA KURBAN-BAJRAM DA ISPEČEM OVCU I PODIJELIM JE?

Allahova milost je velika!

Praksa Allahovog Poslanika, s.a.v.s., bila je da obraduje ashabe dolaskom mubarek mjeseca ramazana. To potvrđuje i hadis od Ebu Hurejre, r.a., u kojem je Allahov Poslanik, s.a.v.s., uoči ramazana, rekao ashabima: ”Došao vam je blagoslovljeni mjesec u kojem vam je Allah naredio post, u njemu se otvaraju kapije Dženneta, a zatvaraju vrata Džehennema, u njemu se okivaju šejtani, u njemu je noć vrjednija od hiljadu mjeseci. Kome bude uskraćeno dobro mjeseca ramazana, uskraćeno mu je svako dobro.” (Ahmed i En-Nesai)

Imam Ibn Redžeb, rekao je: ”Ovaj hadis je osnova za čestitanje dolaska mjeseca ramazana.”
A kako da muslimani ne čestitaju jedni drugima otvaranje svih osam džennetskih kapija, kako ne obradovati grješnike zatvaranjem džehennemskih kapija, kako ne obradovati ljude koji žele da se očiste od grijeha i sačuvaju šejtanskog zavođenja, okivanjem šejtana u mjesecu ramazanu?!”

Odlike mjeseca ramazana
Odlike mubarek mjeseca ramazana su mnogobrojne, a mi ćemo spomenuti samo neke od njih:
– Ramazan je jedini mjesec koji je imenom spomenut u Kur'anu, kao što dolazi u 185. ajetu sure El-Bekara.
– Ramazan je mjesec u kojem je objavljen Kur'an.
– Allah je, kako dolazi u hadisu, spomenuo mjesec ramazan uz Svoje ime: ”Za svako dobro djelo nagrada je deset do sedamdeset sevaba”, a Allah kaže: ”Osim posta, On je Moj i Ja za njega nagrađujem…” (Buharija, Muslim)

Sufjan ibn Ujejne rekao je: ”Ovo je najveličanstveniji hadis, jer kada dođe Sudnji dan, Allah će vršiti obračun Svome robu i uzimat će se od njegovih dobrih djela da bi se namirio zulum koji je drugima učinio, dok ne ostane post, i post je taj koji će ga uvesti u Džennet.”
– ”Postač ima dvije radosti: radost prilikom iftara i radost prilikom susreta sa Allahom na Sudnjem danu.” (Buharija i Muslim) Na Sudnjem danu radovat će se svaki postač kad vidi pohranjen svoj post kao dobro djelo kod Allaha, a tada će mu dobra djela biti najpotrebnija.
– ”Zadah iz usta postača ljepši je od mirisa miska.” (Buharija i Muslim)
– U ramazanu je svih osam džennetskih kapija otvoreno.
– Post i Kur'an će se zauzimati za vjernike na Sudnjem danu.

Ramazan je jedan od najvećih uzroka optimizma, jer Milostivi Allah, Koji u ramazanu otvara vrata magfireta i oprosta najvećim grješnicima, jedini posjeduje ključeve svega: olakšavanja tegobe, pobjede, sreće, zdravlja, općeg dobra.
Allah u ramazanu obilno spušta Svoju milost i oprost, a to je ahiretska poputnina, pa kako da od Njega ne tražimo i kako da se ne nadamo da će nam otvoriti kapije i dunjalučke opskrbe i blagodati.

Ramazan je dašak Allahove milosti, on je mjesec duhovnog uzdizanja i preporoda, mjesec tevbe i vraćanja Allahu, mjesec u kojem nas Allah poziva da Mu se približimo postom i ostalim ibadetima i dobrim djelima, kako bismo stekli Njegovo zadovoljstvo i postali bolji ljudi.
Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Činite dobro cijelog života i tražite iz Allahovih riznica, jer Allah ima riznice milosti kojima obasipa koga hoće od robova Svojih. (Tj. stalno ibadet činite i tražite, možda vas u datom trenutku stigne dašak Allahove milosti). Molite Allaha da vam pokrije sramote i strah zamijeni sigurnošću.” (Et-Taberani, Silsila es-sahiha, 1890.)

preporod.com

Podijeli