Ne očajavaj zbog grijeha, već učini tevbu, zar misliš da su pobožni ljudi bezgriješni?!

Ne očajavaj zbog grijeha, već učini tevbu, zar misliš da su pobožni ljudi bezgriješni?!

Ma kolika bila tvoja nemarnost i propusti u pogledu ibadeta, nikako ne zanemaruj lijep ahlak i lijepo ponašanje Ibnul-Kajjim el-Dževzijje rekao je:

U Džehennem neće ući onaj kod koga se nađu ove tri stvari
PETNAEST SITUACIJA KOJE JE POSLANIK, A.S., NAJAVIO I U DANAŠNJEM VREMENU SE OSTVARUJU
“Šta gledaš te vehabije, hoćeš terorista da postaneš?”

Ma kolika bila tvoja nemarnost i propusti u pogledu ibadeta, nikako ne zanemaruj lijep ahlak i lijepo ponašanje

Ibnul-Kajjim el-Dževzijje rekao je: ”Makolika bila tvoja nemarnost i propusti u pogledu ibadeta, nikako ne zanemaruj lijep ahlak i lijepo ponašanje, možda će ti upravo lijep ahlak obezbijediti visoke deredže i stepene u Džennetu. Ta, zar misliš da su pobožni ljudi bili bezgriješni?! Oni su se samo skrivali i nisu javno činili grijehe, činili su istigfar i tražili oprost i nisu ustrajavali u grijehu, priznavali su svoje grijehe, a nisu tražili lažna opravdanja, i nakon loših, činili su dobra djela.”

Upitan je jedan pobožnjak iz prvih generacija: ”Kakvo je stanje sa tvojom vjerom?” Odgovorio je: ”Što se tiče moje vjere, grijesi mi je habaju i uništavaju, a ja je popravljam i obnavljam isigfarom i pokajanjem.”

Na ovakav način traje dobročinstvo među ljudima

Nakon što je završio sa jelom, uzeo je račun i htio je da plati. Stavio je ruku u džep, ali u džepu nije bilo novca. Lice mu je poblijedilo i uhvatila ga je panika, a onda se sjetio da je sav novac podijelio kao sadaku.

Zbunjen je razmišljao kako da izađe iz ove neprijatne situacije. Na kraju je odlučio da ode do vlasnika restorana i da mu dadne svoj skupocjeni sat kao zalog dok ne donese novac i ne plati račun.

Nakon što je vlasniku restorana objasnio svoju situaciju i ponudio sat kao zalog, vlasnik mu je rekao: ”Ne sikiraj se, prijatelju, tvoj račun je plaćen.”

Iznenađen takvim odgovorom, čovjek je uzviknuo: ”A ko je platio moj račun?”

Vlasnik restorana mu je rekao: ”Tvoj račun platio je čovjek koji je izašao prije tebe na nekoliko minuta.”

”A kako da mu vratim novac kad ga i ne poznajem”, upitao je čovjek? Vlasnik restorana se nasmijao i rekao mu: ”Nema potrebe za tim, ali ako baš hoćeš da vratiš taj novac onda to možeš učiniti na taj način što ćeš i ti platiti nekom račun kad se nađe u sličnoj situaciji. Na taj način će dobročinstvo među ljudima trajati.”

saff.ba

Podijeli