Zašto se Ibrahim a.s onesvijestio kad je ugledao Azraila?

Zašto se Ibrahim a.s onesvijestio kad je ugledao Azraila?

Susret Ibrahima a.s. sa melekom smrti Prenosi se da je hazreti Ibrahim, alejhisselam, zamolio Azraila, alejhisselam, da mu se pokaže u liku u kojem

Zbog jedne žene: Reakcija Hadžere kada je Ibrahim a.s. dobio naredbu da je dovede i ostavi u pustinji…
U Kirkuku pronađen kabur Nemruda. Dragulji koji su nađeni na njima procjenjuju se na 300 miliona dolara. Pogledajte slike!
HADŽERA – POMEN NA ŽENU I MAJKU KOJA JE ISPUNILA BOŽJE NAREĐENJE IBRAHIMU ALEJHISSELAM

Susret Ibrahima a.s. sa melekom smrti

Prenosi se da je hazreti Ibrahim, alejhisselam, zamolio Azraila, alejhisselam, da mu se pokaže u liku u kojemu dolazi nevjernicima uzeti dušu. Azrail ga upozori da to ne može ni najjači čovjek podnijeti ali Ibrahim, alejhisselam, na tome insistiraše.

Melek mu reče da se okrene te hazreti Ibrahim to i uradi. Potom reče: “Sada pogledaj”, i Ibrahim, alejhisselam, se okrenu. Kada je vidio – najstrašnijega diva, poput neke figure u crno odjevene, tamne, dugokose, nakostriješene, odvratnoga osmijeha s vatrom koja šiklja iz usta i nosa.

Ibrahim, alejhisselam, ne mogaše to izdržati te se onesvijesti. Kada se povratio, Azrail, alejhisselam, uze svoj prirodan oblik. Hazreti Ibrahim reče: “Makar i ne bilo drugih razloga za strah, sam susret s Azrailom za nevjernike je dovoljna kazna.”

Potom Ibrahim, alejhisselam, zatraži od Azraila, alejhisselam, da mu se pokaže u liku u kojemu se javlja vjernicima kada im dođe uzeti duše. Nakon što mu se Azrail, alejhisselam, pokaza, hazreti Ibrahim reče: “Kada ne bi bilo drugoga razloga za radost, vjernicima je susret s Azrailom, alejhisselam, dovoljna nagrada

Svjetlo dunjaluka

Podijeli