Znate li šta znače linije na dlanovima? Šta je označeno na dlanu svakog čovjeka?

Znate li šta znače linije na dlanovima? Šta je označeno na dlanu svakog čovjeka?

Svaki čovjek na Svijetu je u jednoj stvari stvoren jednako: na desnoj i lijevoj ruci ima nesto napisano Svaki čovjek na Svijetu je u jednoj stvari

DRUGAČIJA OD DRUGIH: MUNARA UDALJENA OD DŽAMIJE 150 METARA (FOTO)
U Kirkuku pronađen kabur Nemruda. Dragulji koji su nađeni na njima procjenjuju se na 300 miliona dolara. Pogledajte slike!
SJEĆATE SE OVOGA DJEČAKA U ZATVORU ŠTO LIJEPO UČI KUR’AN, POGLEDAJTE KAKVU SUDBINU MU JE ALLAH ODREDIO

Svaki čovjek na Svijetu je u jednoj stvari stvoren jednako: na desnoj i lijevoj ruci ima nesto napisano

Svaki čovjek na Svijetu je u jednoj stvari stvoren jednako: na lijevoj i desnoj ruci ima dva znaka – kao slovo” I ” i naopako veliko slovo “V”.

Ovo je zato što je Allah označio svoje stvaranje kako bi i time napravio razliku između onoga što je stvorio naredbom/riječju “Budi!” i onoga što je stvorio “svojim rukama”. Naime, čovjek je jedini objekat u cijelom procesu stvaranja koji nije stvoren naredbom da se pojavi iz ničega (kao što je to slučaj sa Zemljom, nebeskim svodom’, Svemirom…).

U svijetu arapskih brojeva (‘Qur'an’ je objavljen na Arapskom), znakovi kao slovo ”I” i naopako veliko slovo “V” su brojevi 1 i 8. To znači da svaki čovjek na svojoj jednoj ruci ima upisan dvoznamenkasti broj 18 a na drugoj ruci dvoznamenkasti broj 81.

Kada se saberu ta dva broja dobije se 99, a Allah s.w.t.a. ima 99 imena koja opisuju Njegova svojstva i atribute, pa je tako jasno zašto je čovjek kao izdvojeno božije stvaranje označen sa ‘oznakom’ “99”! Zanimljivo je da kada se brojevi 18 i 81 oduzmu, dobije se 63, Što je godina života u kojoj je umro Muhammed s.a.v.s!

“Mi ćemo im pružati dokaze Naše u prostranstvima svemirskim, a i u njima samima, dok im ne bude sasvim jasno da je Kur'an istina.” (Fussilet, 53) – Što je uporište za islamsko vjerovanje da su znakovi na ljudskim dlanovima dokaz Božijeg stvaranja.

bh-vjesnik.blogspot.com

Podijeli