Zbog čega je Slovenija uvela 14 dana Karanten za osobe koji se vraćaju iz BiH, Srbije i Crne Gore?

Zbog čega je Slovenija uvela 14 dana Karanten za osobe koji se vraćaju iz BiH, Srbije i Crne Gore?

Kakav šok i neočekivane mjere od strane Slovenije... Često postavljana pitanja i odgovori o uredbi o prelasku državne granice. Od danas je na sn

Preporuči

Kakav šok i neočekivane mjere od strane Slovenije…

Često postavljana pitanja i odgovori o uredbi o prelasku državne granice.

Od danas je na snagi novi Pravilnik o određivanju i provođenju mjera za sprječavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 na graničnim prelazima i na kontrolnim točkama na granicama Republike Slovenije.

Objavljujemo najčešće postavljana pitanja i odgovore, a ažurirane su 28. svibnja 2020. godine.

Je li svim turistima iz zemalja EU-a i šengena dopušteno ući bez ograničenja i bez karantene, koji mogu dokazati rezervaciju noćenja (točka 17. člana 10. uredbe)?
Da.

Mogu li svi stranci sa stalnim i privremenim boravkom u Sloveniji ući u zemlju bez ograničenja i bez karantene?
Ako dolazite iz države članice Evropske unije ili šengenskog prostora, u Sloveniju možete ući bez ograničenja i karantene ako:

državljanin Slovenije ili
stranac sa stalnim ili privremenim prebivalištem u Sloveniji ili
osoba s prebivalištem ili privremenim prebivalištem u Hrvatskoj ili Mađarskoj (navedena država) ili
su među izuzecima navedenim u članu 10. uredbe.
Karantena će biti naređena po ulasku u Sloveniju svim onim osobama koje u Sloveniju uđu iz treće zemlje, bez obzira na državljanstvo i prebivalište, osim izuzetaka predviđenih u članu 12.

Hoće li slovenski državljanin koji odlazi u Srbiju (ili neku drugu treću zemlju) biti odredjen karantin po povratku u Sloveniju?
Osoba koja dolazi iz treće zemlje, bez obzira na državljanstvo i prebivalište, bit će naređena na 14-dnevnu karantenu u skladu s prvim stavkom člana 11. ovog zakona.

Idem na put u Srbiju, tamo ću ostati 11 dana. Državljanin sam Republike Slovenije. Tražim informacije, hoće li mi biti izručena 14-dnevna karantena kada se vratim u Sloveniju?
Svako ko se vrati u Sloveniju iz treće zemlje, bez obzira na državljanstvo i prebivalište, naređuje se 14-dnevnu karantenu u skladu s prvim stavkom člana 11. ovog zakona.

Hoće li državljani trećih zemalja (Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija …) koji dođu u Sloveniju i imaju privremeni ili stalni boravak u Sloveniji biti pod karantenom prilikom ulaska?
Svakom tko se vrati u Sloveniju iz treće zemlje, bez obzira na državljanstvo i prebivalište, odredit će se 14-dnevna karantena u skladu s prvim stavkom članka 11., osim izuzetaka navedenih u članku 12. Uredbe.

Kompaniji bi trebali nesmetani radnici iz zemalja EU (Njemačka, Italija, Finska). Hoće li njihovi radnici koji dođu u Sloveniju na hitne poslove biti pod karantinom?
Pravilnik o prelasku granice predviđa iznimke, i to za osobu u komercijalnom prometu ili djelatnosti koja prelaskom granice dokazuje dokaz o prometu ili aktivnosti u Republici Sloveniji ili inozemstvu i vraća se preko granice istog dana ili podnese negativan izvještaj COVID testa. -19 ne stariji od tri dana. U slučaju osobe zaposlene u stranoj kompaniji koja pruža uslugu u Republici Sloveniji i boravi u Republici Sloveniji, ova osoba mora pri prelasku granice dostaviti i adresu prebivališta u Republici Sloveniji i negativan rezultat testa COVID-19. stariji od tri dana.

Može li supružnik, državljanin Slovenije i državljanin Crne Gore, koji imaju prebivalište u Austriji, doći u Sloveniju i koje su mjere prilikom ulaska?
Državljanin Slovenije neće biti u karantinu. Osobi koja ima prebivalište ili privremeni boravak u državama članicama Europske unije ili drugim zemljama šengenskog prostora i žive s državljaninom Slovenije u zajedničkom domaćinstvu, nakon ulaska u Sloveniju neće se narediti karantin.

Želio bih znati hoće li djeci koja se vraćaju sa sastanka s ocem, koji živi u Austriji, prilikom ulaska u Sloveniju biti naređena karantina?
Osobi koja uđe u Republiku Sloveniju i boravi ili privremeno boravi u zemljama članicama EU ili drugim schengenskim zemljama koje nisu na popisu zemalja iz kojih osobe ulaze u Republiku Sloveniju, naredit će se da se zarazi virusom SARS-CoV-2 zbog moguće infekcije. karantina u trajanju od 14 dana. To se ne odnosi na državljane Republike Slovenije i strance sa stalnim ili privremenim prebivalištem u Republici Sloveniji.

Državljanin sam Slovenije, trenutno živim u Njemačkoj. Volio bih posjetiti roditelje koji žive u Sloveniji. Hoću li dobiti karantin nakon ulaska u Sloveniju?
Osobi koja uđe u Republiku Sloveniju i boravi ili privremeno boravi u zemljama članicama EU ili drugim schengenskim zemljama koje nisu na popisu zemalja iz kojih osobe ulaze u Republiku Sloveniju, naredit će se da se zarazi virusom SARS-CoV-2 zbog moguće infekcije. karantina u trajanju od 14 dana. To se ne odnosi na državljane Republike Slovenije, bez obzira na prebivalište.

Je li tranzit članova obitelji (supružnici, djeca) državljana trećih zemalja (Bosne i Hercegovine, Srbije …) preko Slovenije do Austrije, Njemačke, Nizozemske … istog dana na temelju važećih putnih isprava i dozvola ambasada tih zemalja?
Tranzit (istog dana) preko teritorija Slovenije istog dana naveden je kao iznimka i dozvoljen je kako za državljane trećih zemalja (točka 6. člana 12. uredbe), tako i za državljane EU i zemlje šengena (točka 5. člana 10. uredbe) .

Poslovni partneri – jednodnevne ili višednevne posjete. Da li su izuzeci iz tačke 2. člana 10.?
Poslovni partneri iz zemalja Europske unije ili zemalja Schengenskog prostora koji dolaze obavljati gospodarske aktivnosti ulaze u Sloveniju u skladu s člankom 10. stavkom 2. Uredbe. Ako je riječ o višednevnoj posjeti (s najmanje jednim noćenjem), potrebno je podnijeti negativan test za COVID-19 i adresu prebivališta u Sloveniji.

Šta je sa posjetom poslovnim partnerima iz trećih zemalja? To nisu izuzeci u članu 12?
Izuzeci za osobe koje dolaze iz trećih zemalja navedeni su u članu 12. Uredbe. Točka 4. predviđa da osoba koja pruža usluge neće biti pod karantinom prilikom ulaska u Sloveniju ako podnese dokaz nadležnom Ministarstvu ekonomskog razvoja i tehnologije. U zahtjevu nadležnom ministarstvu, ova osoba mora opravdati da bi neizvođenje usluge moglo prouzrokovati veliku socijalnu ili ekonomsku štetu ako bi je po ulasku u karantin.

Kada ću moći posjetiti svog sina u Austriji?
Dekretom je regulisan ulazak u Sloveniju iz drugih zemalja. Po povratku iz Austrije, slovenačkom državljaninu neće biti nametnuta karantena. Što se tiče pitanja vezanih za ulazak u Austriju, savjetujemo vam da se za pojašnjenje obratite njihovoj diplomatsko-konzularnoj misiji u Ljubljani.

Tko se smatra članovima uže obitelji na temelju članka 4. stavka 2. Uredbe o naređivanju i provedbi mjera za sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 na graničnim prijelazima na vanjskoj granici i na kontrolnim točkama na unutarnjim granicama Republike Slovenije?
Srodnim članovima porodice smatraju se supružnik, vanbračni partner, partner iz sklopljenog i izvanbračnog partnerstva i razvedeni supružnik i partner kojem je sudskom odlukom dodijeljeno uzdržavanje, dijete (oženjeno i neoženjeno dijete, usvojeno dijete i dijete koje je rješenjem nadležnog tijela smešten u porodicu radi usvajanja).

Ko su bliski rođaci?
Bliski rođaci su supružnik, vanbračni partner, partner iz sklopljenog i vanbračnog partnerstva i razvedeni supružnik i partner koji je sudskom odlukom dodijelio uzdržavanje, dijete (oženjeno i neoženjeno dijete, usvojeno dijete i dijete smješteno u obitelj rješenjem nadležnog organa) u svrhu usvajanja), maćeha, unuk, brat, sestra i drugo dijete bez roditelja također se smatraju djetetom bez roditelja ako su roditelji u potpunosti i trajno nesposobni za rad ili ako zbog drugih okolnosti ne mogu brinuti o njima dijete i uzdržavaju ga), roditelj (otac i majka, supružnik ili vanbračni partner oca ili majke i usvojitelja).

Izvor: gov.si


Preporuči

COMMENTS