U Kirkuku pronađen kabur Nemruda. Dragulji koji su nađeni na njima procjenjuju se na 300 miliona dolara. Pogledajte slike!

U Kirkuku pronađen kabur Nemruda. Dragulji koji su nađeni na njima procjenjuju se na 300 miliona dolara. Pogledajte slike!

Kabur Nemruda i njegove žene. Ovo je prilika da se malo upoznamo sa tim velikim silnikom Nemrudom Pročitah da je nedavno u Kirkuku (Irak) pronađen

Zašto se Ibrahim a.s. onesvijestio kad je ugledao Meleka smrti?
Zbog jedne žene: Reakcija Hadžere kada je Ibrahim a.s. dobio naredbu da je dovede i ostavi u pustinji…
HADŽERA – POMEN NA ŽENU I MAJKU KOJA JE ISPUNILA BOŽJE NAREĐENJE IBRAHIMU ALEJHISSELAM

Kabur Nemruda i njegove žene. Ovo je prilika da se malo upoznamo sa tim velikim silnikom Nemrudom

Pročitah da je nedavno u Kirkuku (Irak) pronađen kabur Nemruda i njegove žene. Dragulji koji su nađeni na njima procjenjuju se na 300.000.000$ (američkih dolara). Planira se otkopavanje još nekoliko drugih grobnica koje se nalaze u njihovoj blizini…

Ovo je prilika da se malo upoznamo sa tim velikim silnikom Nemrudom

On je Nemrud sin Ken`ana, sin Kuša, sin Sama, sin Nuha… čovjek vladar kog je Allah uništio mušicom.
Mudžahid je rekao: “Čitavom Zemljom, istočno i zapadno, vladala su četvorica: dvojica vjernika i dvojica nevjernika…
Vjernici su Sulejman sin Davudov i Zul-Karnejn a nevjernici su Nabukodonosor i Nemrud sin Ken`anov (obojica su bili vladari Babilona). Niko osim njih nije uspio vladati čitavom Zemljom.”

Nemrud sin Ken`anov je bio veoma ohol čovjek i zagovarao je sebi božanstvenost te govorio: „Ja oživljavam i usmrćujem! Ubijam koga ja hoću i ostavljam u životu koga ja hoću, te ga ostavim živim i ne ubijem ga…!“
Zejd ibn Eslem je rekao: Prvi silnik na Zemlji bio je Nemrud.

Nimrud (Numrud/Nimrod/Nemrud), tiranski vladar Babilona, koji je sebe smatrao božanstvom, čuo je za događaj sa vatrom. Stoga je zatražio da Ibrahima, a.s., dovedu na dvor. Među njima je započela rasprava o pravom Bogu. Ibrahim, a.s., je naveo primjer Allahovog davanja života i smrti. Nimrud je htio da pokaže da i on daje život i smrt, te je zatražio da mu dovedu dva osuđenika. Jednog je pomilovao, a drugog pogubio. Onda je Ibrahim, a.s., odlučio da Nimruda spusti na zemlju: Spomenuo je kako Allah čini da Sunce izađe sa istoka, te ga je izazvao da učini da Sunce izađe sa zapada. Nemogavši naći odgovor Nimrud je ostao zbunjen i posramljen. No, i pored toga, on nije htio priznati da nema božanstva pored Allaha.

🌹”Čija je vlast Danas? Allaha Jedinog, Onog koji pokorava!“🌹(Gafir 16)

🌹 Allahu naš… mi Te molimo za lijep završetak, molimo Te da pređeš preko naših ružnih postupaka, molimo Te za oprost i za uzvišeni Firdeus!
🌹 Allahu naš.. Ti se pobrini o zulumčarima jer oni Tebi, o Gospodaru svih svjetova, ne mogu umaći.

www.bosanskadijaspora.com

Podijeli